Mezheblere Neden İhtiyaç Duyuyoruz?

Mezhebleri 3 Kısım’da İnceleyebiliriz. Mezhebin Önemi ve Neden Farklı Mezhepler Var?

Mezhebin Önemi

KUR’AN VE SÜNNET’TEN HÜKÜM ÇIKARAMAYAN KİMSE NE YAPAR?

Müçtehid olmayan bir mümin için,  dört mezhepten birisini taklid etmek vaciptir. Taklid: Delilini bilmeden, mezhebi müdevven müçtehid bir imama uymaktır. Özellikle memleketimizde mutlak müçtehid bulunmadığı için her müslüman buna mecburdur. Bu ve­cibeye riayet etmeyen bir kimse, mezhepsiz ve bid’at ehlidir.[Devamı İçin Tıklayın…]


 

Neden Farklı Mezhebler Var ?

NEDEN FARKLI MEZHEBLER VAR?

İbnu Haldun Mukaddime adındaki kitabının yedinci faslında özetle şöyle diyor: “Şer’i delillerden hüküm çıkarılan fıkıh ilminde müçtehidler arasında ihtilaf vaki olmuştur. Bunun sebebi ise, idrak güçlerinin ve bakış açılarının farklılığından doğmuştur. Bunun olması da gayet normaldir, lüzumludur. Fıkıhta bulunan bu ihtilaf İslam aleminde yayılmıştır. Taklid etmek isteyen kimse, istediği kimseyi taklid etme hakkına sahiptir. Dört mezhep İmamlarının bulundukları derece ve taşıdıkları şahsi ve ilmi yeteneklerinden dolayı halkın hüsnü zannını kazanmış oldular. Bu dört mezhep İslam dininin temeli oldu.”[Devamı İçin Tıklayın…]


 

Mezheb Imamlarına Neden Başvuruyoruz?

KUR’ÂN VE HADÎS-İ ŞERÎFLER VARKEN MEZHEB İMAMLARINA NEDEN BAŞVURUYORUZ?

Bu dört mezhep imamlarının (tek amacı Kur’ân ve Sünnet’i açıklamak olduğu için) Kitap, Sünnet ve Ashabın icmaına (daha uygun bir delil bulduklarında ilk bildirdikleri görüşten) döndüklerine dair birçok sahih ri­vâyetler mevcuttur. Bunlar “Görüşüm, sahih hadîse muhalif düşer­se, hadîs mezhebimdir. Sahih hadîse karşı, sözümü duvara çalın.” gi­bi sözlerle, hükümlerde mutlaka ana kaynaklara bağlılıklarını ifade ederler. Onların bu ifadeleri güvenilir kaynaklarda zikredilmektedir. Hiçbirisi kendisini herhangi bir kanun koyucu olarak görmemiştir..”[Devamı İçin Tıklayın…]