BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM

EBÛ HANİFE (R.A.)’İN HAYATI
Aşağıda Ebû Hanife (r.a.)’in yaşadığı dönem, çevresi, doğumundan ölümüne hayatı ve ilmî hayatı ele alınacaktır. Konu yaşadığı dönem ve çevresi, siyasî durum, ictimaî durum, ilmî ve fikrî durum, bunların kendisine etkisi ve kendisinin etkisi başlıkları altında incelenecektir.