Delailül Hayrat

delailül

Kitap Hakkında

Şeyh Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî (ö. 870/1465) tarafından  derlenen salavat mecmuası.

Türkler arasında daha çok Delû’il-i Şerif, Delâ’il-i Hayrat ve  Dela’il diye bilinen risalenin tam adı “Delâ’ilü’l-hay­rat ve  şevâriku’l-envâr fî zikri’s-salât ‘ale ‘n – nebiyyil -muhtar”dır.

Şâzeliyye tarikatının Cezûliyye kolunun kurucusu olan  Şeyh Cezûlî’nin bu risalesi müridleri arasında bir tarikat  evradı olarak çok okunmuş ve dolayısıyla çok sayıda  istin­sah edilmiştir.

 

 

 

 

 

PDF Olarak Okuyabilirsiniz  Kitabı Satın Alabilirsiniz

 

 


 

Diğer Kitaplarımız