Hadislerle Hanefi Fıkhı Cild 1

hhf

Kitap Hakkında

Cemaatle kılınan namâzın sevabı, bütün ibadetlerden üstündür. Bu yüzden müslümanlar cemâat ile namâz kılmayı ganîmet bilmelidir.

Cemaatle namâzı önemsemeyip terk ederek, kâmil bir müslümana yakışmayacak şekilde tek başına namâz kılan Müslümanlar, cemaatle namâzı terk hususunda

gelen ve azâb ile korkutan âyetlere muhatab olurlar ve namâzlarının kabulünde ihtilaf bulunanlar arasına katılırlar. Çünkü Ibn-i Mes‘ûd, Ebû Mûse’l-Eş’arî ve Sahâbe-i Kirâm (r.a.e.)’den bir topluluk:“Ezan sesini duyup da özürsüz olarak ona icâbet etmeyen kimsenin tek basına kıldığı namâzı kabul olmaz.” buyurmuşlardır.

İmâm Nâsıreddin Semerkandî (r.h.)’in bildirdiği hadîs-i şerîfde: “Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, ya’nî Ehl-i Sünnet vel Cemaat’den olan, beş vakit namâzı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz sehid sevâbı yazılır” buyurulmaktadır.

Bu kitapçık neden cemaatle namaz kılmamız gerektiğini anlatan bir eserdir.

 

PDF Olarak Okuyabilirsiniz  Kitabı Satın Alabilirsiniz

 

 


 

Diğer Kitaplarımız