Resulullah (s.a.v.) Efendimizi Ruyada Nasıl Görebiliriz ?

resul

Kitap Hakkında

Hz. Peygamber (s.a.v.)’i bu dünyada; rüyada ve uyanıkken görmek için neler yapılması gerektiğini anlatan bu kitabıyayınlamaktan Misvak Neşriyat olarak büyük mutluluk duymaktayız.

Manevi görevli Hakk erleri, insanları Nebi (s.a.v.) hazretlerine ulaştırmak vazifelerini çeşitli şekillerde yerine getirmişler, tâliblilere âhirette Nebi (s.a.v.)’in şefaatine nâil olmanın yollarını anlattıkları gibi bu dünyada da ol Nebiyy-i Muhterem (s.a.v.)’in cemâline, bereketli nazarlarına hatta sohbetlerine kavuşmanın yollarını göstermişlerdir.

Yayınevimizin kurucusu muhterem Üstadımız Ömer Muhammed Öztürk de bizleri; hâlleri, sözleri ve eserleriyle her hususta Sünnet-i Seniyye’ye kılavuzlamışlar, elinizdeki “Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz’i Rüyada Nasıl Görebiliriz?” isimli eserin yayınlanmasını işaret ederek, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’in cemâl-i bâ kemâliyle müşerref olmamıza  vesîle olacak dua, ibadet ve tavsiyeleri istifademize sunmuşlardır. Kendilerine şükran ve minnetlerimizi arz ederiz.

Bu eser;19. yüzyılda yaşamış maneviyat ehli Ehl-i Sünnet âlimlerinden Yusuf en-Nebhâni (k.s.)’un “Saâdetü’l Dâreyn” isimli eserinin konumuzla ilgili kısmının tercüme ve bazı notlarla şerhinden ibârettir. Eserin okuyanlara faydalı olmasını diler, dünya ve ahirette Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e kavuşmamıza vesile olmasını Cenâb-ı Hakk’tan niyâz ederiz.

 

PDF Olarak Okuyabilirsiniz  Kitabı Satın Alabilirsiniz

 

 


 

Diğer Kitaplarımız